Naturaren Interpretazio zentroa Inprimatu

Parque Natural Señorío de Bertiz. Planta baja de su Centro de Interpretación

Parque Natural Señorío de Bertiz. 1ª Planta de su Centro de Interpretación

Interpretazio Zentroa Tenientetxearen barnean dago eta helburu du Parkeak naturaren aldetik dituen balioak ezagutarazi eta ulertaraztea.

 Ibilbide osagarririk gabe, bisitariak eskura du behar den informazio
guztia ondoko hau ulertzeko: Natur Parkea kontserbatzeko helburuak, Natur Parkeko nahiz beste naturgune interesgarrietako ekosistemen egitura eta funtzionamendua. 

Interpretazio zentroaren gida deskargatu